Buying a House

מקרקעין

אנו רואים חשיבות עליונה במתן תשומת לב אישית לכל עסקה ועסקה ובטיפול דקדקני על מנת להימנע מטעויות יקרות והרות גורל.

אנו מקפידים על עריכת בדיקות מקדמיות עבור הרוכש/המוכר. 

לצורך הערכת כלל הגורמים העשויים להשפיע על העסקה, משקיע צוות המשרד כל מאמץ בעריכת הבדיקות האמורות ובדיקות נוספות באופן מקצועי.

לקוחותינו מקבלים ליווי וייעוץ אישי ונאמן, בכל שלב משלבי העסקה, החל בייעוץ מקדים לביצוע העסקה, ייעוץ בהיבטי המיסוי - העוברים תמורות מרחיקות לכת בשנים האחרונות, דרך ניהול משא ומתן ועריכת החוזה וכלה בייצוג מול רשויות השלטון עד להסדרת רישום הזכויות בספרי מרשם המקרקעין.